LogoPodblanický podzim
 

Podblanický hudební podzim

Období, které prožíváme není vůbec jednoduché, vyžaduje stále větší nároky na všechny. Nikdo nemá čas, všichni jsou pracovně vytíženi. Přibývá úkolů i pro volenou samosprávu, zvyšují se nároky na jednotlivé zastupitele. Být prosperující obcí vyžaduje velké nasazení, u malých obcí to platí dvojnásob.

Úkolem zastupitelstva je hmotná prosperita obce, ale neméně důležitá je i kulturní. v Blažejovicích se snažíme udržet staré kulturní akce jako např. masopust... Snažíme se udržet nově zavedené akce jako jsou pouťové slavnosti a posvícení...

Veřejností jsou dobře hodnoceny hasičské soutěže, slavnosti jejichž pořadatelem je hasičský sbor obce. Též jsou to hasiči, kteří pořádají zájezdy pro občany po vlasti české. Je radostné konstatovat, že všechny tyto akce dělají zdarma, bez nároku na výdělek.

Důkazem, že v Blažejovicích děláme různorodou kulturu je pořádání hudebního festivalu "Podblanický hudební podzim". Jsme nejmenší obcí kde festival vážné hudby probíhá. Je radostné sledovat přípravy na tuto akci, občané pracují na přípravách festivalu zdarma, jejich cílem je připravit pěkné prostředí pro setkání občanů s účinkujícími umělci a tím umocnit zážitek z vystoupení.

Je třeba vyjádřit velkou vděčnost všem, kteří bývalou školu, dnes kulturní zařízení, nenechali zpustnout, ale naopak stále zvelebovali, až z ní máme pěkný kulturní dům.

Posledním radostným faktem, který nelze přehlédnout, je přístup sponzorů, partnerů festivalu. Je třeba ocenit, že nemyslí jen na zisky, ale že dokáží finančně podpořit umění, které se ve vrcholném provedení představí nejširším vrstvám obyvatelstva, tím se k nim dostávají na tónech vážné hudby i takové pojmy jako je láska, porozumění, slušnost. To je právě to, čeho se v dnešní době nedostává.

Za obec Blažejovice Karel Říha,
starosta