LogoPodblanický podzim
 

O koncertě v TÝNCI NAD SÁZAVOU

(Setkání současných autorů s autory minulosti)

Pro soudobého skladatele je vždy potěšením, když se může potkat s lidmi, kteří se nebojí zaposlouchat do hudby, kterou nemají "vyzkoušenu". v Týnci se takoví lidé našli a bylo mezi nimi dobře. Náš vděk patří i interpretům, kteří nedali přednost osvědčené klasice, ale pustili se do studia soudobé hudby. Pořadatelům patří obdiv za to, že v dnešní době , kdy o všem rozhodují peníze, neváhají vsadit na jiné hodnoty. Rádi se do Týnce zase někdy vrátíme.

Lukáš HURNÍK,
skladatel

Mám rád, když se hudba provozuje v  takovém prostředí, kam patří nevelký sál v Muzeu Týnec nad Sázavou. Je v podstatě ideálním prostorem pro přenos intimního hudebního sdělení komorní hudby. Když pak je ještě při koncertě plný vnímavého publika, vše je ideální. Je krásné, že se stále rodí nadšenci, kteří umějí zorganizovat koncert na špičkové úrovni i na malém městečku, že umí přesvědčit obyvatele o kráse "vážné" hudby, která je někdy tlačena "do kouta" komerčním popem. Toto všechno se k mé potěše - a doufám i k potěše druhých, odehrálo v Týnci nad Sázavou na koncertu Podblanického hudebního festivalu, kde vystoupilo Quartetto con flauto.

Otomar KVĚCH,
skladatel