LogoPodblanický podzim
 

O festivalu Podblanický hudební podzim

Probíráme-li se prameny české barokní hudby, musíme s lítostí konstatovat, že s velice hodnotným odkazem našich hudebních předků bylo v minulosti nakládáno mnohem nešetrněji, než jeho význam zasluhuje. Dnes z málo pochopitelných důvodů, byly mnohdy ničeny z neznalosti či nedbalosti, jak samotné hudební party, tak i celé partitury, což nám dnes znemožňuje poznat v úplnosti mistrovství našich barokních skladatelů. Zachované skladby, které z historických materiálů můžeme pouze vytušit. O to více je nutné dnes vyzdvihnout a podpořit snahu kulturních pracovníků, kteří usilovnou prací a snahou chtějí zachovat, ale hlavně seznámit dnešní hudební publikum s těmito odkazy. Bez nadsázky mohu takto označit PODBLANICKÝ HUDEBNÍ PODZIM a jeho hlavní organizátory.

Festival Podblanický podzim je koncepčně pojat tak, aby byly prezentovány města a obce, kde se jednotlivé koncerty konají, hudební osobnosti celého Středočeského kraje a pochopitelně osobnost českého barokního skladatele J. D. Zelenky. Tento vynikající skladatel zaznívá na většině koncertů festivalu, čímž se jeden z nejvyšších tvůrců vrcholného baroka, krajan z Louňovic pod Blaníkem, dostává do podvědomí široké veřejnosti.

V rámci festivalu jsou na tyto koncerty zvány naše přední soubory i sólisté. Jako celek je vždy tento festival na vysoké organizační i dramaturgické úrovni. Publikem jsou jednotlivé koncerty velice kladně hodnoceny. Organizace jednotlivých koncertů je prestižní záležitostí jednotlivých měst a obcí, kde se koncerty konají. Nemalý úkol organizátorů festivalu zůstává finanční stránka věci. Získat podporu státu, krajů, obcí a konečně i sponzorů není vždy dnes lehká záležitost. Přínos tohoto festivalu vidím v tom, že tak velký, mezinárodně uznávaný skladatel jako je J. D. Zelenka si zaslouží daleko větší popularizaci, propagaci jeho díla ve své rodné zemi.

prof. František Martiník,
emeritní ředitel pražské hudební konzervatoře