Logo
 

První česká monografie - Kniha Jaroslava Smolky klikni »»»
"Jan Dismas Zelenka", příběh ze života a tvorby českého skladatele vrcholného baroka

Jan Dismas Zelenka (english version) klikni »»»
Anglický životopis + ukázky v mp3 (Hypocondria, Trio sonata)

František Xaver Thuri klikni »»»
"poslední český žijící barokní skladatel"

Jiří Pilát klikni »»»
Jak jsem hledal Jana Dismase Zelenku v Drážďanech