Logo

Hudební festival

PODBLANICKÝ HUDEBNÍ PODZIM

Vítáme vás na stránkách festivalu Podblanický hudební podzim.

Věra Dudíková

       Festival byl založen v roce 1984 k poctě jednoho z nejvýznamnějších tvůrců vrcholného baroka, českého skladatele konce 17. a první poloviny 18. století, Jana Dismase Zelenky. Není náhodou, že to bylo v roce, který byl vyhlášen Rokem české hudby a kdy také došlo k odhalení Zelenkova pomníku v jeho rodišti.

       Jan Dismas Zelenka se narodil v roce 1679 v malém půvabném místě pod bájnou horou Blaník – v Louňovicích. Nikdo tehdy netušil, že synka zdejšího varhaníka budou nazývat géniem, jehož dílo bude srovnatelné s největšími skladateli pozdně barokní éry, Johannem Sebastianem Bachem, Georgem Friedrichem Händelem a Antoniem Vivaldim a s dalšími mistry vrcholného evropského baroka. Na rozdíl od svých současníků, jejichž dílo bylo známo a oceňováno již v 19. století, musel Zelenka čekat na znovuoživení svých skladeb až do 20. století. Zelenkova hudba měla zvláštní osudy. Jako hudebník-kontrabasista, dirigent a skladatel sasko-polských králů komponoval jen pro dvorní kapelu, a zejména pro římskokatolický chrám v Drážďanech. Když v roce 1745 zemřel, bylo jeho dílo uloženo do archivních skříní na chóru jako „zastaralé, nemoderní“.

       Teprve po druhé světové válce začaly být Zelenkovy skladby zveřejňovány a hrány předními interprety. Staly se jedním z největších překvapení hudebních dějin. Zelenkova hudební fantazie, mistrovství polyfonie a originalita jednotlivých skladeb překvapovaly a šokovaly tím, co mohlo zůstat z dědictví evropského baroka nepoznáno.

       Evropa oslavuje Zelenku, vydává jeho dílo v nákladných edicích, ale v rodných Louňovicích zaznívá mistrova hudba poprvé až v roce 1959 díky louňovickému děkanovi, páteru Václavu Oktábcovi, a to v provedení amatérských umělců, orchestru a chrámového sboru z Poříčí nad Sázavou, který dirigoval Jiří Pilát.

       Velkolepé oslavy 250. výročí skladatelova úmrtí v roce 1995 s muzikologickými konferencemi a řadou koncertů ve Vídni, Praze, Drážďanech a také skutečnost, že Zelenkova díla jsou trvale v repertoáru významných českých a světových souborů, posílily význam festivalu.

       Dosavadních třicet ročníků festivalu „Podblanický hudební podzim“ vysílalo hudební poselství, jak významná je Zelenkova tvorba v jeho rodném kraji a ukázalo České republice i světu, že kraj pod Blaníkem je také krajem J. D. Zelenky.


       Už v 18. století anglický hudební historik Charles Burney ve svém Hudebním cestopise 18. věku označil Čechy za konzervatoř Evropy. Hudba byla často tím, co reprezentovalo český národ v Evropě.

       Hudba má totiž mimořádné postavení v mezilidské komunikaci. Působí přímo na city lidí, je schopna beze slov vyjadřovat národní charakter, mizí jazykové bariéry. Vysílá rozmanitá poselství. A navíc se úzce váže k určitým místům a krajům.

       Podíváme-li se z tohoto hlediska na náš Středočeský kraj a zaměříme-li se na jeho jižní část, zjistíme, jak bohatá a nádherná hudba v něm pramenila. Snad nejopěvovanějším místem je bájná hora Blaník. Ta je po staletí spojována s pověstmi o tajemných kladných silách, které dřímají v jejích útrobách a čekají na dobu, kdy budou moci přispět ku pomoci českému národu.

       V tomto smyslu symfonická báseň Blaník z cyklu Bedřicha Smetany Má vlast obrazně předvídala osvobození národa a symbolicky zobrazila vznik samostatného státu. Už před Smetanou napsal operu Blaník mladý Zdeněk Fibich a po Smetanovi v souvislosti se vznikem Československé republiky vytvořil orchestrální Baladu blanickou Leoš Janáček. Rovněž životní osudy Antonína Dvořáka jsou spjaty se středočeským venkovem. Jako zralý skladatel trávil svůj čas na chalupě ve Vysoké u Příbrami. Právě tady vznikly velké části partitur Sedmé a Osmé symfonie symfonických básní podle balad z Erbenovy Kytice, Svaté Ludmily, Requiem, Jakobína, Čerta a Káči, Rusalky a dalších vynikajících děl.

       Mezi Neveklovem a Sedlčany, v sousedství zalesněných údolí svažujících se k Vltavě, leží Křečovice, kde se narodil, čerpal inspiraci a kam se s láskou vracel Josef Suk. A týden před Vánocemi 1679 se v Louňovicích pod Blaníkem narodil velikán evropské barokní hudby, Jan Dismas Zelenka.

       V tvorbě nejvýznamnějších českých hudebníků máme hodnoty, které svět dobře zná a oceňuje. Festival „Podblanický hudební podzim“ na tyto hodnoty navazuje a dál je rozvíjí.

Mgr. Věra Dudíková
ředitelka festivalu


Welcome to the website of the
Music festival „Podblanický hudební podzim“.

       The festival was set up in 1984 to commemorate one of the top Baroque composers of the end of 17th and the first half of 18th century, Jan Dismas Zelenka. This Czech musician was born in a small lovely town under the fabulous mountain of Blaník, in Louňovice.

       When he was born in 1679, nobody anticipated that the son of local organist would become a genius whose works would be comparable to those of the greatest composers of that time, J. S. Bach, G. F. Händel and A. Vivaldi. But when compared with his famous contemporaries, whose works were well known and appreciated already in 19th century, Zelenka had to wait for the revival of his work in the 20th century. After his death in 1745 his manuscripts were well hidden in the court archives in Dresden, where the composer spent the greater part of his life.

       Only after World War II were his manuscripts found, published and then played by the best interpreters. J. D. Zelenka became a great surprise in the history of music for his creative imagination and polyphonic mastery.

       Nowadays Europe highly appreciates J. D. Zelenka, his music works are published in huge editions. But in his native Louňovice, his music was performed for the first time only in 1959. Moreover it was performed by amateur interpreters, the church choir and orchestra from Poříčí on Sázava, conducted by Jiří Pilát and under the patronage of local dean and priest Václav Oktabec.

       The first music festival Podblanický Music Autumn took place, as stated above, in 1984. The same year was also appointed the Year of Czech Music, and Zelenka’s monument was unveiled in his native town of Louňovice.

       In 1995, which was 250th anniversary of Zelenka’s death, many concerts and musicological conferences were held in Prague, Wien, Dresden and other places. It was once again confirmed that Zelenka’s music became a constant and permanent part of the world‘s music heritage.

Translation
Jana Pavlíčková


Bienvenue aux pages du
Festival de la Musique „Podblanický hudební podzim“.

       Le festival a été créé en 1984 en hommage à Jan Dismas Zelenka, un des compositeurs les plus importants de la fin du 17e et de la première moitié du 18e siècle. Ce musicien tchèque est né en 1679 à Louňovice, village pittoresque situé au pied de la fabuleuse colline de Blaník.

       A l' époque, personne ne croyait que le fils de l´organiste local deviendrait plus tard un génie dont l´œuvre serait comparable à celle de J. S. Bach, G. F. Händel, A. Vivaldi et d´autres compositeurs du baroque tardif. A la différence de ses grands contemporains, dont l´œuvre est connue et appreciée dès le 19e siècle, Zelenka a du attendre jusqu´au 20e siècle avant que son oeuvre ne soit reprise. Après sa mort en 1745, son œuvre, considéré comme suranné et démodée, a été déposée aux archives de Dresde où Zelenka avait passé une majeure partie de sa vie.

       Son oeuvre n´a été retrouvée, publiée et présentée au public qu´après la deuxième guerre mondiale. J. D. Zelenka est devenu un des grands compositeurs de l´histoire de la musique grâce à son imagination créative et à la maîtrise de la polyphonie.

       A l´heure actuelle, Zelenka est très célébré en Europe. Son œuvre est publiée dans les grandes éditions. Mais à Louňovice, son village natal, sa musique est interprétée pour la première fois en 1959, par des interprètes amateurs, l´orchestre et le chœur de l´église de Poříčí nad Sázavou, dirigé par Jiří Pilát et placé sous le patronage de Václav Oktábec, curé et doyen de Louňovice.

       Le premier festival de musique "Podblanický hudební podzim" a eu lieu en 1984,année proclamée comme "Année de la Musique tchèque" et au cours de laquelle le monument de Zelenka a été inauguré dans son village natal.

       En 1995, année de la commémoration du 250ème anniversaire du décès de Zelenka, beaucoup de conférences de musicologie et de concerts ont eu lieu à Prague, Vienne, Dresde et ailleurs. Ces événements ont confirmé que la musique de Zelenka fait partie du répertoire de la musique mondiale.

Traduction
Jitka Krebsová