Logo

Pocta Janu Dismasu Zelenkovi
Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.


Hudba je nejvyšším odhalením
veškeré moudrosti a filosofie.
Ludwig van Beethoven

     S velkou radostí píšu znovu (nevím už po kolikáté) krátký prolog k Podblanickému hudebnímu podzimu. Divíte se, že už v létě? To proto, že dlouhá desetiletí života mě přesvědčila o pravdivosti Shakespearova povzdechu: „Tak příliš krátce trvá letní čas!“ Jeho pravda souzní dokonale s úryvkem z nádherných Ovidiových Proměn: „Nevidíš rok, jak ve čtverou tvářnost postupně vchází, jak by života lidí své trvání připodobňoval?“ Po jaru a létu „nastane podzim, není v něm mladého žáru, už zklidněl a uzrál...“. Hudba festivalu, už po dvaatřicáté, byť kvůli neblahým okolnostem v omezeném rozsahu, rozezní kraj v době, kdy se příroda začne připravovat po letním vzepětí k odpočinku. Přinese v této chaotické době zklidnění i nám. Rozezní podzimní večery Podblanicka, mně připomene svými dotyky Beethovenovo krédo, že „hudba je nejvyšším odhalením veškeré moudrosti a filosofie“ i Kantovo přesvědčení, že „krásné je symbolem morální hodnoty“. Nádherné koncerty v podmanivém prostředí navodí nesdělitelnou atmosféru, která nám všem, kteří jsme obdařeni požehnáním vnímat krásu hudby, nabídnou: Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

  ... svou duši vnořit v lázeň nebeskou,
  prach setřásti, jejž tam život nahází,
  a na chvíli se aspoň navrátit
  ku prazdroji, jenž jednou krásou zván
  a jindy božstvím...

  (Jaroslav Vrchlický, Moje sonáta)
     Obojí, krása i božství korespondují příkladně s posláním festivalu, s projevem obdivu a úcty k dílu jednoho z nejslavnějších rodáků Podblanicka – Janu Dismasu Zelenkovi, významnému skladateli období vrcholného baroka. Tvorbě umělce, pokřtěného 16. října roku 1679 v Louňovicích pod Blaníkem, se obdivovali s mnoha dalšími i jeho nejslovutnější vrstevníci – Johann Sebastian Bach i Georg Philipp Telemann. Ne nadnesené je konstatování, že Zelenka je pro katolickou hudbu tím, kým je pro hudbu protestantskou Bach. Užité porovnání je ovšem po výtce povrchní, hudba obou velikánů je odlišná. Určitě od sebe neopisovali.
     Zelenkova hudba je objevná, svěží, plná harmonických a rytmických nápadů. Ale není mým záměrem psát o osudech skladatele, ani předestřít jeho bohaté dílo. Chci se zmínit o poslání jeho hudby, která směřuje k pozvednutí ducha, k projevu díkůvzdání za život a k oslavě lidského života. Zelenka si ve svých jednadvaceti mších, čtyřech rekviem, třech oratoriích a několika lamentacích pro sólový hlas s komorním instrumentálním doprovodem uvědomoval, že život je nejvyšší kriterion. Hledal, nacházel a ve své hudbě žil skutečný a pravý život. V něm veškerém je postavení člověka ojedinělé a mimořádné. Při stvoření světa v šesti jeho dnech byl člověk stvořen až na konci šestého a dostal moc ostatní svět ovládat. Ne materiálně, ale duchem. Zelenkova hudba směřuje k onomu duchovnu a nabádá, aby si člověk uvědomil, že v nezměrnosti přírody:
  Žijí bakterie. Žijí rostliny.
  Žijí zvířata. Žijí – neb jsou.
  Stačí však člověku jen být?
  Může-li snít! Může-li tvořit!
  Muže-li takřka všecko...
  I být sám. Sám sebou.
  Jako nikdo ze živých.
  Lze vůbec zříci se
  své hudby na Zemi?
  Lze vůbec zříci se
  své role údělné
  v mocenství přírody,
  s níž – když zatracena
  – zmírá?
  (Autora části této nádherné básně v próze neznám, ale tuším. V komunistickém režimu se jeho jméno nesmělo uvádět.)
     K takovému vědomí přivádí nejen hudba Zelenkova, ale i všechna ostatní, kterou nabízí hudba festivalu. Neopomeňte té nabídky využít. Spolu s láskou je hudba tou nejdokonalejší cestou k hodnotnému životu. Jak přesvědčivě nám to sděluje Jaroslav Seifert:
  Život už mě dávno naučil,
  že hudba a poezie
  jsou na světě to nejkrásnější,
  co nám život může dát.
  Kromě lásky ovšem.
     A o to jde! Vzdávám poctu hudbě, festivalu a díky paní Mgr. Věře Dudíkové, iniciátorce a organizátorce nabízené hudební hostiny, i všem ostatním, kteří přikládají ruce a srdce k dílu. Festivalu přeji úspěch, vám, jeho hostům, krásné léto, utěšený podzim a náruč hudebních zážitků.

Váš Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.