SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU

Benešov BENEŠOV
Kulturní centrum Benešov
pátek 22. září v 19 hod.

Collegium pražských trubačů
umělecký vedoucí Miroslav Laštovka

JIHOČESKÁ FILHARMONIE
Dirigent: Petr Chromčák
Host koncertu: Eva Pilarová
Umělecký přednes: Alfred Strejček

Předprodej vstupenek:
Kulturní a informační centrum
Masarykovo náměstí 230, Benešov
tel./fax: 317 726 004, 737 205 537
infocentrum@kicbenesov.cz
www.kicbenesov.cz

     Program:
Jan Dismas Zelenka
1679 – 1745
Jezdecké fanfáry č. 1 a č. 2
Wolfgang Amadeus Mozart
1756 – 1791
Předehra k opeře Don Giovanni
Jan Dismas Zelenka
1679 – 1745
Ouverture a 7 concertanti F dur ZWV 188
I. Ouverture
II. Aria
III. Menuet I, II
IV. Siciliano
V. Folie
--- přestávka ---
Ludwig van Beethoven
1770 – 1827
Symfonie č. 5 c moll, op. 67 „Osudová“
I. Allegro con brio
II. Andante con moto
III. Scherzo. Allegro
IV. Allegro
Eva Pilarová HOST FESTIVALU - EVA PILAROVÁ
Eva Pilarová studovala operní zpěv na Janáčkově akademii múzických umění v Brně a již v době studií vystupovala v kabaretu Večerní Brno. V šedesátých letech působila jako sólová zpěvačka a herečka v Divadle Semafor a v Divadle Rokoko.
Během své kariéry spolupracovala s orchestrem Karla Krautgartnera, s Tanečním orchestrem Československého rozhlasu, s Orchestrem Československé televize, s orchestry Gustava Broma, Karla Vlacha, Václava Hybše, Felixe Slováčka a se skupinou Víta Fialy.
Jako zpěvačka a herečka vytvořila také několik rolí ve filmech a v televizi (např. Kdyby tisíc klarinetů, Zločin v dívčí škole, Zločin v šantánu, Dobře placená procházka, Až přijde kocour). Nahrála početnou řadu gramofonových snímků pro české i zahraniční firmy a za své nahrávky získala mnoho ocenění.
V roce 1964 se umístila na prvém místě v anketě Zlatý slavík a v anketě pak zvítězila ještě dvakrát (1967, 1971). V roce 1967 získala Zlatou bratislavskou lyru a Grand Prix de Disque v polských Sopotech, roku 1978 Cenu za nejlepší interpretaci na Bratislavské lyře a Zlatou Děčínskou kotvu. Její výkony byly od počátku kariéry trvale bez vážnějších výhrad pozitivně akceptovány nejen publikem, ale také odbornou kritikou.
Kromě své pěvecké kariéry se Eva Pilarová uplatnila i jako fotografka pro různá periodika a jako autorka rozhovorů s významnými kolegy z profese.
Eva Pilarová disponuje neobyčejně barevným, technicky výborně vybaveným hlasovým fondem s velkým rozsahem. Její interpretační projev se trvale vyznačuje jasnou, dobře srozumitelnou dikcí, mladistvým půvabem, dynamickou plnokrevností v dramatických písních, schopností podat široce klenutou kantilénovou melodiku a velkou stylovou přizpůsobivostí. Eva Pilarová plně využívá svého původního „klasického“ pěveckého školení, aniž by svůj projev zatížila operní hlasovou technikou. Příznačnou vlastností jejího pěveckého projevu je ojedinělý cit pro požadavky stylového swingového frázování. Díky uvedeným přednostem a dokonale zvládnutým nárokům profese se stala jednou z nejvýznamnějších interpretačních osobností české hudby jazzového okruhu ve druhé polovině 20. století, jejíž výkony přinášejí dosud cenné hodnoty.

 

Collegium pražských trubačů
COLLEGIUM PRAŽSKÝCH TRUBAČŮ
Komorní soubor Collegium pražských trubačů vznikl účelově na jaře roku 2002 a byl určen především k fanfárovým účelům. Postupem času však vznikaly příležitosti i ke koncertnímu uplatnění. Samozřejmě, že tři trubky ke koncertování nestačí, a proto trio navázalo spolupráci s varhaníkem, popřípadě smyčcovým orchestrem a autentické provedení skladeb si vyžádalo rozšíření ještě o tympány. Repertoárovým základem souboru je především hudba barokní a klasická, díky využití varhan však takový koncert může obsahovat i skladby romantické a i skladby 20. století. Základ souboru tedy tvoří 3 trubky, které hrají jak v poloze principální, tak i poloze pikolové, doprovod a sólové vstupy interpretují varhany nebo smyčcový orchestr a slavností ráz celého koncertu pak dokreslují tympány. Všichni tři trumpetisté a tympánista jsou členy Státní opery Praha, varhany obstarávají přední pražští varhaníci.
Jihočeská filharmonie JIHOČESKÁ FILHARMONIE
Jihočeská filharmonie byla v Českých Budějovicích založena v roce 1981 s původním názvem Jihočeský státní orchestr. V současnosti má 37 členů a zůstává jedinou profesionální filharmonií v Jihočeském kraji. U vzniku orchestru stál dirigent Jaroslav Vodňanský, později se ve funkci šéfdirigenta vystřídali Ondřej Kukal, Břetislav Novotný, Jaroslav Krček a Stanislav Vavřínek. Od roku 2008 je šéfdirigentem Jan Talich. Orchestr vedle samozřejmé interpretace hudby klasických skladatelů a skladeb vhodných pro menší orchestry i malý koncertní sál stále více sleduje i současný trend propojování žánrů, objevování nových pohledů na interpretaci a prezentaci a systematicky pracuje na stále vyšší kvalitě. Většina hudebníků jsou mladí, ctižádostiví, šikovní a perspektivní interpreti, kteří velmi vítají jakoukoliv další možnost spolupráce se špičkovými dirigenty i sólisty. Ambicí Jihočeské filharmonie je udržet žádoucí zájem stávajících abonentů a současně se zaměřit na mladší publikum a širší veřejnost tak, aby přišli i ti Jihočeši, které tzv. vážná hudba doposud více méně míjí. Kapacitu, směr i chuť určitě má.
>Petr Chromčák PETR CHROMČÁK
Petr Chromčák absolvoval JAMU Brno - obor dirigování orchestru a sboru u profesorů Jílka, Pinkase, Vronského, Mátla a Pančíka. Své umělecké vzdělání si dále rozšířil v letech 1989-1990 formou stipendia na Bachakademii ve Stuttgartu u profesora Rillinga. Petr Chromčák se stal uměleckým vedoucím a dirigentem Brněnského akademického sboru, sbormistrem ostravské opery a Ostravského filharmonického sboru, dirigentem opery DJGT v Banské Bystrici, šéfdirigentem opery Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, hostoval ve Státní opeře v Praze, v Národním divadle v Brně, v DJKT Plzeň a ve Slezském divadle Opava. V r. 1987 se úspěšně zúčastnil Bachakademie při festivalu Pražské jaro a dirigoval v přímém přenosu německé televize ARD vynikající soubor Stuttgarter Kammer-orchester a Gächingen Kantorei Stuttgart. V letech 1997-1998 byl angažován na muzikál Phantom der Oper německého skladatele Hoffmanna.
V Hamburku dirigoval premiéru muzikálu Les Miserables anglického skladatele Johna Du Preze. V roce 2003 byl pozván agenturou Landa 2 k nastudování projektu Rockquiem v Obecním domě v Praze. V r. 2006 dirigoval zahajovací koncert festivalu Gdanskie Lato Muzyczne s Polskou Filharmonii Baltickou Gdaňsk. V září 2007 dirigoval na festivalu Bezručova Opava 1. varhanní koncert P. Ebena. V listopadu 2007 byl pozván k nastudování chansonů Edith Piaf s Radkou Fišarovou a Filharmonii Hradec Králové. V letech 2009 a 2011 dirigoval zahajovací koncerty festivalu Gdanskie Lato Muzyczne s Polskou Filharmonii Baltickou Gdaňsk. V květnu 2010 provedl s Českým filharmonickým sborem a Moravskou filharmonií Olomouc světovou premiéru Suppého "Velké instrumentální mše" na festivalu Dvořákova Olomouc. V roce 2012 dirigoval cyklus symfonických básní Má vlast s Janáčkovou filharmonií Ostrava u příležitosti státního svátku České republiky, v roce 2013 pak Slovanské tance Dvořáka taktéž u příležitosti státního svátku a v roce 2014 pak Novosvětskou symfonii A. Dvořáka. Od roku 1999 je pravidelným hostem Mezinárodního hudebního festivalu Carla Ditterse von Dittersdorf. Účastní se na festivalu Bezručova Opava s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Pravidelně diriguje Novoroční koncerty s Jihočeskou komorní filharmonií v Českých Budějovicích, Německu a Rakousku. V roce 2015 dirigoval závěrečný koncert festivalu Smiřické svátky hudby, kde doprovázel Jaroslava Svěceného s Virtuosi Pragenses. Petr Chromčák pravidelně spolupracuje s Českou televizi a nahrává pro Český rozhlas. V roce 2013 byl Petr Chromčák oceněn "Evropskou cenou za uměleckou a kulturní činnost", kterou uděluje Evropská unie umění.


 

Alfred Strejček ALFRED STREJČEK - umělecký přednes
Vystudoval herectví na brněnské JAMU a prošel řadou pražských i mimopražských divadel. Hrál postupně v Divadle O. Stibora v Olomouci, v Divadle Jiřího Wolkera v Praze, v Divadle Maringotka, ve Státním divadle v Brně, v Divadle E. F. Buriana a v Divadle Za branou u Otomara Krejči. Je stálým hostem Lyry Pragensis a dlouhá léta vystupoval i v pražské poetické vinárně Viola. Pět let působil jako pedagog uměleckého přednesu na pražské konzervatoři.
Patří mezi špičkové interprety poezie a prózy a je několikanásobným laureátem soutěží profesionálních umělců v uměleckém přednesu. Je držitelem nejvyššího ocenění v tomto oboru – Křišťálové růže. Přednáší též v latině, angličtině, němčině, španělštině a italštině.
Má za sebou řadu filmových a televizních rolí – filmy Tři zlaté vlasy děda Vševěda a Podivuhodná přátelství herce Jesenia, televizní inscenace Josefína, Lásky hra osudná, Smrt a blažená paní, Malá mořská víla a j.
Je vyhledávaným interpretem melodramatických děl. Spolupracuje s našimi nejvýznamnějšími hudebními tělesy i sólisty – Česká filharmonie, FOK, SOČR, Janáčkovo kvarteto, Musica Bohemica, Chairé, Virtuosi di Praga, Barock Jazz Q, Big band Českého rozhlasu, Štěpán Rak, Václav Hudeček, Jiří Hlaváč, Miroslav Petráš, Jaroslav Svěcený, Ivan Ženatý a další.
Jeho hlas se vepsal do povědomí posluchačů rozhlasu i televize. Významná je i jeho činnost moderátorská. 15 let uváděl v ČT přímé přenosy jazzového cyklu Hudební studio M a dodnes provází veřejné rozhlasové nahrávky Big bandu Českého rozhlasu, vedeného Václavem Kozlem. Společně se Štěpánem Rakem je nositelem ceny UNESCO za koncertní projekt Vivat Comenius, se kterým oba umělci vystoupili na více než šesti stovkách koncertů ve dvaatřiceti zemích čtyř kontinentů.