Trhový Štěpánov TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV
kostel sv. Bartoloměje
sobota 8. října v 17 hod.

PRAŽSKÝ BAROKNÍ SOUBOR
umělecký vedoucí Vojtěch Jouza

Vojtěch Jouzahoboj, milostný hoboj
Jan Jouza, Vlasta Beranováhousle
Anna Sommerováviola
Jan Kellervioloncello
Edita Keglerovácembalo

Sólisté: Hana Jonášovásoprán
Vladimír Rejlektrubka

     Program:
Georg Friedrich Händel
1685 - 1759
Suita D dur pro trubku, smyčce a continuo
Overture – Gigue – Menuetto – Bourrée – March
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
"Meinem Hirtenbleib ich treu"
árie z kantáty BWV 92
Jan Dismas Zelenka
1679 - 1745
Sonáta č. 1 F dur pro housle, hoboj a continuo
Adagio ma non troppo – Allegro – Larghetto – Allegro assai
Jan Dismas Zelenka
1679 - 1745
Laudate pueri D dur ZWV 81
František Ignác Tůma
1704 - 1774
Partita d moll pro smyčce a continuo
Andante – Presto – Arietta. Andante – Menuet – Presto
Georg Friedrich Händel
1685 - 1759
"Let the Bright Seraphim"
árie z oratoria Samson HWV 57

 

Pražský barokní soubor PRAŽSKÝ BAROKNÍ SOUBOR
Pražský barokní soubor založil hobojista a dirigent Vojtěch Jouza v roce 1982. Zaměřuje se na tvorbu skladatelů pozdního baroka v různých nástrojových obsazeních. Členové souboru hrají sice na moderní nástroje, ale snaží se o stylové provádění barokní hudby na základě dobové interpretační praxe. V souboru působí členové České filharmonie i jiných těles. Soubor pravidelně spolupracuje se zpěváky, s nimiž provádí duchovní a světské kantáty Johanna Sebastiana Bach a dalších skladatelů.
V roce 1993 natočili členové souboru komplet sonát Jana Dismase Zelenky. S jeho díly účinkoval Pražský barokní soubor na festivalu Starý zákon v umění a v cyklu koncertů Hommage a Zelenka k 250. výročí úmrtí skladatele. Pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem (nahrávky děl Jana Dismase Zelenky, Georga Philippa Telemanna a Johanna Graffa) a Českou televizí.
Koncertuje v cyklech České filharmonie (J. S. Bach: Markovy pašije – 2007, J. D. Zelenka: Missa Dei Patris – 2009), koncertního jednatelství FOK (J. S. Bach: Velikonoční oratorium – 2008, G. Ph. Telemann: Brockesovy pašije – 2012, J. S. Bach: Vánoční oratorium a Magnificat – 2013 a 2014) a Českého spolku pro komorní hudbu. Pražský barokní soubor vystupuje také v zahraničí, např. v Německu. Tradicí se již stala pravidelná předvánoční turné po Japonsku, jejichž osou je adventní koncert v tokijské katedrále.

 

Hana Jonášová HANA JONÁŠOVÁsoprán
je absolventkou HAMU v Praze u prof. Jany Jonášové. Již během studia na HAMU v Praze vystupovala pohostinsky ve Státním divadle v Ústi nad Labem a po absolutoriu zde přijala angažmá. Mimo role Despiny v Mozartově opeře Cosi fan tutte, která byla jejím absolventským představením, zde mimo jiné nastudovala role Zuzanky v Mozartově Figarově svatbě, Gildy ve Verdiho Rigolettu a Rosiny v Rossiniho Lazebníku sevillském.
Od roku byla 1991 stálým hostem Národního divadla v Praze a od roku 2002 sólistkou Státní opery Praha. V současné době je sólistkou Národního divadla v Praze. Vytvořila role W. A. Mozarta (Kouzelná flétna - 1. dáma, Cosi fan tutte – Fiordiligi a Despina, Figarova svatba – Zuzanka, Don Giovanni – Elvíra), k dalším rolím patří především Rosina v Rossiniho Lazebníku sevillském, Gilda ve Verdiho Rigolettu, ale i titulní role v opeře J. Joplina Treemonisha nebo Sára v Mertově opeře La Roulette.
V roce 1999 natočila pro Supraphon a ČT roli Eleonory v opeře B. Martinů Slzy nože pod taktovkou J. Bělohlávka a v režii J. Nekvasila. Tato inscenace získala 2. cenu na festivalu Zlatá Praha.
Mimo divadelní činnost se věnuje i činnosti koncertní, písňové i oratorní tvorbě. Vystupuje s předními našimi i zahraničními orchestry a komorními tělesy (FOK, PFK, Virtuosi Pragenses, Státní filharmonie Brno, Královský orchestr Liverpool aj.). Spolupracuje s Českou televizí a rozhlasem. Často hostuje v zahraničí (Polsko, Finsko, Dánsko, Belgie, Lucembursko, Německo, Rakousko, Anglie, Japonsko, Hong Kong aj).

 

Vladimír Rejlek VLADIMÍR REJLEKtrubka
patří mezi špičku českých hráčů na trubku. Narodil se v Táboře. Studoval na Konzervatoři a později na AMU v Praze ve třídě prof. V. Junka. V mezinárodní soutěži festivalu Pražské jaro 1978 získal první cenu a předtím v roce 1974 čestné uznání I. stupně za účast ve finále této soutěže. Je rovněž laureátem mezinárodní soutěže v Toulonu 1976. V roce 1979 získal společně s Českým žesťovým kvintetem třetí cenu na mezinárodní soutěži Maurice Andrého v Paříži. Tyto úspěchy mu otevřely cestu k mezinárodní koncertní činnosti. Jako sólista vystupuje v Evropě a Japonsku. Jeho repertoár tvoří díla literatury všech stylových epoch s akcentem na hudbu barokní a soudobou. Je profesorem na Akademii múzických umění v Praze, kde vede třídu hry na trubku. Od roku 1974 je členem orchestru opery Národního divadla v Praze, kde zastává místo sólotrumpetisty. Kromě toho působil jako první trumpetista České filharmonie, Symfonického orchestru Českého rozhlasu a Pražského komorního orchestru. Je zván k provedení obtížných clarinových partů ve skladbách J. S. Bacha i dalších barokních autorů. Jeho uměleckou činnost doplňují mnohé studiové nahrávky.

 

Vojtěch Jouza VOJTĚCH JOUZA studoval hru na hoboj na pražské konzervatoři ve třídě prof. Františka Xavera Thuriho a na AMU ve třídě prof. Jiřího Mihuleho. Obor dirigování studoval na AMU u profesorů Tomáše Koutníka, Františka Vajnara, Petra Vronského, Hynka Farkače, Josefa Kuchinky, Leoše Svárovského, Charlese Olivieri-Munroea, Norberta Baxy, Jiřího Chvály a Lubomíra Mátla. V roce 1988 byl členem Mezinárodního mládežnického orchestru Gustava Mahlera. V letech 1989 - 1991 byl členem Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK jako sólohráč na anglický roh a od roku 1992 je hobojistou České filharmonie.
V roce 1982 založil Pražský barokní soubor, kde působí jako hobojista, umělecký vedoucí a příležitostně také jako dirigent. Takto například provedl s Pražským barokním souborem Lamentace proroka Jeremiáše Jana Dismase Zelenky na festivalu Starý zákon v umění v roce 1995. Jako dirigent také nastudoval řadu děl J. S. Bacha a A. Vivaldiho a diriguje Pražský barokní soubor na jeho pravidelných zájezdech do Japonska. V roce 2007 provedl Vojtěch Jouza společně s Pražským barokním souborem a Pražským komorním sborem vlastní rekonstrukci Bachových Markových pašijí v cyklu České filharmonie. V roce 2008 v cyklu FOK Stará hudba provedl s těmito ansámbly Bachovo Velikonoční oratorium a v roce 2009 na závěrečném koncertu Velikonočního festivalu Missu Dei Patris Jana Dismase Zelenky. V roce 2012 provedl na tomtéž festivalu Brockesovy pašije Georga Philippa Telemanna. V roce 1995 založil V. Jouza komorní sbor EN ARCHÉ, kde působí jako sbormistr a dirigent. V roce 2009 převzal vedení plzeňského pěveckého sboru Česká píseň.
Jako dirigent spolupracoval V. Jouza také s Českou filharmonií, Pražskou komorní filharmonií, Státní filharmonií Košice, s Pražským komorním sborem, Kühnovým smíšeným sborem, Martinů voices, Talichovou komorní filharmonií, Jihočeskou komorní filharmonií České Budějovice, Komorní filharmonií Pardubice, Plzeňskou filharmonií a Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně. S Komorním orchestrem Berg se podílel na nastudování oper Bohuslava Martinů Veselohra na mostě a Ženitba.