Blažejovice BLAŽEJOVICE
koncertní síň obce
sobota 24. září v 19 hod.

JANÁČKOVO KVARTETO
Miloš Vacek - I. housle
Richard Kružík - II. housle
Jan Řezníček - viola
Břetislav Vybíral - violoncello

Umělecký přednes: Alfred Strejček

     Program:
Antonín Dvořák
1841 - 1904
Cypřiš č. 2 „V tak mnohém srdci mrtvo jest“
Allegro ma non troppo
Karel Hynek Mácha - Krkonošská pouť
Bedřich Smetana
1824 - 1884
I. Smyčc. kvartet e moll „Z mého života“
3. věta - Largo sostenuto
Vítězslav Nezval - Na břehu řeky Svratky
Franz Schubert
1797 - 1828
Kvartetní věta c moll op. Posth.
Allegro assai
Vítězslav Hálek - Kdo v zlaté struny zahrát zná
Antonín Dvořák
1841 - 1904
Cypřiš č. 4 „Ó, naší lásce nekvete“
Poco agitato
Michelangelo Buonarroti - Modlitba
Joaquín Turina
1882 - 1949
Modlitba toreadorova
Anonym - Blaník
Jan Dismas Zelenka
1679 - 1745
Sonata č. 5 in F
Allegro
Jaroslav Seifert - Hora Říp
Antonín Dvořák
1841 - 1904
Smyčcový kvartet G dur, op. 106
Adagio ma non troppo
Karel Václav Rais - Cestička k domovu
Antonín Dvořák
1841 - 1904
Smyčc. kvartet F dur, op. 96 „Americký“
Finale. Vivace ma non troppo

 

Janáčkovo kvarteto JANÁČKOVO KVARTETO
vzniklo na brněnské konzervatoři v roce 1947 a po rychlém vzestupu a mezinárodní expanzi v padesátých letech se stalo významným spolutvůrcem nového interpretačního stylu a jedním z iniciátorů nové epochy v dějinách komorní hudby. Nutná generační výměna proběhla potom postupně, takže soubor si zachoval hráčskou kontinuitu i repertoár, opírající se samozřejmě o českou kvartetní tvorbu, především Janáčkovu; podstatné však je, že si soubor i v obsazení druhé generace udržel svoje postavení v mezinárodním koncertním dění tří světadílů! Je často a pravidelně zván k účasti na prestižních světových festivalech (Pražské jaro, Edinburgh, San Sebastian atd.), ročně absolvuje desítky koncertů především na zahraničních podiích.

 

Miloš Vacek MILOŠ VACEK - první housle
Studoval v Brně hru na housle jak na konzervatoři, tak na JAMU (Janáčkova akademie múzických umění). V roce 1982 se zúčastnil národní soutěže Beethovenův Hradec, kde mu byla udělena čtvrtá cena. O čtyři roky později získal diplom na houslové soutěži v Písku a na mezinárodním festivalu Pražské jaro. V roce 1987 se stal členem Slovenského komorního orchestru, s tímto orchestrem vystupoval také jako sólista. Od roku 1995 je pedagogem brněnské konzervatoře, od roku 2003 také pedagogem JAMU.

 

Vítězslav Zavadilík RICHARD KRUŽÍK - druhé housle
Richard Kružík studoval hru na housle u Stanislava Tomáška, na brněnské konzervatoři u Bohumila Kotmela a na Janáčkově akademii múzických umění u Rudolfa Šťastného. Houslové vzdělání si doplnil na Universtat für Musik und darstellende Künst ve Vídni u Jana Pospíchala. Zúčastnil se mistrovských kurzů Václava Hudečka a dalších, v německém Weirkersheimu a Pommersfeldenu u Antonína Moravce. Vystupuje jako sólista s komorními orchestry, primárius Matysova kvarteta a člen Filharmonie Brno. V roce 2006 provedl s Janáčkovým kvartetem na festivalu Klangbogen ve Vídni Mozartovy smyčcové kvintety, loni natočil pro Český rozhlas Suitu pro sólové housle Jiřího Matyse. Od roku 2003 působí na brněnské konzervatoři jako pedagog houslové hry; absolutní vítězství v loňském ročníku soutěže Concerto Bohemia získal v čele Moravského komorního orchestru za nastudování a provedení Janáčkovy Suity.

 

Jan Řezníček JAN ŘEZNÍČEK - viola
Vystudoval hru na housle na brněnské konzervatoři a na Janáčkově akademii muzických umění, absolvoval v roce 1985. Krátký čas byl houslistou Státní filharmonie Brno. Od roku 1986 byl členem Moravského kvarteta - šest let jako sekundista a od roku 1992 jako violista. V roce 1996 absolvoval studium hry na violu na Janáčkově akademii v Brně u Prof. Jiřího Kratochvíla - violisty Janáčkova kvarteta. Od roku 1990 vyučuje na Konzervatoři v Brně, dva roky vyučoval komorní hru na JAMU. Od roku 2000 je violistou Státní filharmonie Brno a od roku 2008 členem Janáčkova kvarteta. Jako kvartetista i jako sólový violista vystupuje na koncertech doma i v zahraničí.

 

Břetislav Vybíral BŘETISLAV VYBÍRAL - violoncello
Zvítězil v devíti letech na violoncellové soutěži v Ústí nad Orlicí, aby vítězství ještě jednou o dva roky později zopakoval. V r. 1967 vyhrál v oboru komorní hra mezinárodní soutěž Concertino Praga. Po ukončení studia na brněnské konzervatoři pokračoval na JAMU. V době studií zvítězil ve violoncollové soutěži Beethovenova Hradce. V r. 1980 se stal koncertním mistrem Janáčkovy opery v Brně a roku 1984 členem Janáčkova kvarteta.

 

Alfred Strejček ALFRED STREJČEK - umělecký přednes
Vystudoval herectví na brněnské JAMU a prošel řadou pražských i mimopražských divadel. Hrál postupně v Divadle O. Stibora v Olomouci, v Divadle Jiřího Wolkera v Praze, v Divadle Maringotka, ve Státním divadle v Brně, v Divadle E. F. Buriana a v Divadle Za branou u Otomara Krejči. Je stálým hostem Lyry Pragensis a dlouhá léta vystupoval i v pražské poetické vinárně Viola. Pět let působil jako pedagog uměleckého přednesu na pražské konzervatoři.
Patří mezi špičkové interprety poezie a prózy a je několikanásobným laureátem soutěží profesionálních umělců v uměleckém přednesu. Je držitelem nejvyššího ocenění v tomto oboru – Křišťálové růže. Přednáší též v latině, angličtině, němčině, španělštině a italštině.
Má za sebou řadu filmových a televizních rolí – filmy Tři zlaté vlasy děda Vševěda a Podivuhodná přátelství herce Jesenia, televizní inscenace Josefína, Lásky hra osudná, Smrt a blažená paní, Malá mořská víla a j.
Je vyhledávaným interpretem melodramatických děl. Spolupracuje s našimi nejvýznamnějšími hudebními tělesy i sólisty – Česká filharmonie, FOK, SOČR, Janáčkovo kvarteto, Musica Bohemica, Chairé, Virtuosi di Praga, Barock Jazz Q, Big band Českého rozhlasu, Štěpán Rak, Václav Hudeček, Jiří Hlaváč, Miroslav Petráš, Jaroslav Svěcený, Ivan Ženatý a další.
Jeho hlas se vepsal do povědomí posluchačů rozhlasu i televize. Významná je i jeho činnost moderátorská. 15 let uváděl v ČT přímé přenosy jazzového cyklu Hudební studio M a dodnes provází veřejné rozhlasové nahrávky Big bandu Českého rozhlasu, vedeného Václavem Kozlem. Společně se Štěpánem Rakem je nositelem ceny UNESCO za koncertní projekt Vivat Comenius, se kterým oba umělci vystoupili na více než šesti stovkách koncertů ve dvaatřiceti zemích čtyř kontinentů.